වර්ෂ 2018 ක්වූ ජූලි 21 වැනිදා සෙනසුරාදා
බෝඩිංකාරියෝ ජුලි 15

බෝඩිංකාරියෝ ජුලි 15

ජිනදාස පෙරේරාගේ ‘බෝඩිංකාරියෝ’ ජුලි 15 සවස 06.00 ලුම්බිණි රඟහලේදි වේදිකා ගතවේ. කෝපිකඩේ ගිත නගාගේ රුගුම් ගැයුම් සමග ප්‍රසන්න ෆෙන්සේකා, චතුරපෙරේරා, සිසන්ති ජයතිලක, දයා හේවගේ, රෝහන හඳුන්නෙත්ති රංඟපායි.