වර්ෂ 2018 ක්වූ සැප්තැම්බර් 23 වැනිදා ඉරිදා
»

2018/09/30 - ශීර්ෂ පලඳනා පැලඳවීම 30 වැනිදා දෙහිවල ජයසිංහ ශ්‍රවණාගාරයේදී

»

2018/09/30 - රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උලෙළ අද (20) සිට 30 වැනිදා දක්වා ටවර්හෝල් රඟහලේදී

»

2018/09/23 - රෝයල් ඉබ්බෙක් 23 දා බොරැල්ල නාමෙල් මාලිනී පුංචි තියෙටර්හිදී

ජනකරළියෙන් නාට්‍ය ද්විත්වයක්

ජනකරළියෙන් නාට්‍ය ද්විත්වයක්

පරාක්‍රම නිරිඇල්ලගේ ජන කරළිය ජංගම වේදිකාව ආරම්භ කොට මෙම වසරට වසර දහසයකි. එය නිමිති කරගනිමින් මෙම මස 14 සහ 15 යන දිනයන්හී ලයනල් වෙන්ඩට් රංග ශාලාවේදී, ජනකරළියේ පිරිස රඟන නාට්‍ය ද්විත්වයක් වේදිකා ගත වේ. ඒ අනුව 14 වැනිදා තිත්ත කහට නාට්‍යත් 15 වැනිදා හිරු නැගෙන තුරු නාට්‍යත් වේදිකා ගත වනු ඇත. නාට්‍ය දර්ශනයන් රාත්‍රී 7ට ආරම්භ වේ. මෙම නාට්‍ය ද්විත්වය ජනකරළිය සංස්කෘතික පදනමේ ඉදිරිපත් කිරීමකි.