දිවිමඟ විසිතුරු

ජනවාරි 16, 2020

 

 

 

මේ සිවුදෙනාම අප අතර නැත.

මර්වින් ජයතුංග, ෆ්‍රැන්සිස් වන්නිආරච්චි,

 

සයිමන් නවගත්තේගම සහ මනෝ (ප්‍රේමවන්තයෝ චිත්‍රපටයෙන්)

 

 

කොළඹ ගෙනා යාළුවා නිශ්ශංක දිද්දෙණිය

 

 

එච්. ඒ. සහ ගීතා කාන්ති සමඟ

 

 

යුව රජ ගෙනා සිංහසීවලී - සදාදර භාර්යාව ජයන්ති

 

 

ශාස්ත්‍රෝද්ග්‍රහණයේ සහතිකය මහාචාර්ය විමලා ද සිල්වා අතින්

 

 

පළමු උපාධිය ලැබූදා

 

 

පාසල් වේදිකාවේ

 

 

 

මහා නළුවකුගේ මුල්ම පියවර අස්පගුඩුං

 

 

රටක් දිනූ මල්ලී මැදි කර ගත් අක්කලා දෙන්නා

 

 

බාලවියේදී අක්කලාට මැදිව