මාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන

සැප්තැම්බර් 24, 2020

 

1. වසරේ විශිෂ්ටතම ළමා වැඩසටහන

o-kay Art Palette -  මෙලාන් සුගතදාස - අයි. ටී. එන්.

2. වසරේ විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩා වැඩසටහන

Airtel Fastest Bowler- රයන් උද්දික / පත්ම කුමාර කරුණාරත්න (ටීවී දෙරණ)

3. වසරේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යාපන වැඩසටහන

Knowledge First Monday - ජානක සුජීව ජයකොඩි - ජාතික රූපවාහිනිය

4. වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන

Know Your Rights - ලක්‍ෂමන් මත්තුමගල /ඩෙනීශා හර්ෂනී විතාරණ - අයි. ටී. එන්.

5. වසරේ විශිෂ්ටතම වාර්තා වැඩසටහන

කන්දකාඩු “මතට එරෙහිව” - කේ. සී. සාරංග - ටීවී දෙරණ

6. වසරේ විශිෂ්ටතම සංගීත වැඩසටහන

Acoustica Unlimited– ජනජීව වේහැල්ල - අයි. ටී. එන්.

7. වසරේ විශිෂ්ටතම හඬ කැවීම

මහරජ කන්සා - ස්වර්ණවාහිනී හඬකැවීම් ඒකකය - ස්වර්ණවාහිනී

8. වසරේ විශිෂ්ටතම සඟරාමය වැඩසටහන

රවුම - දිල්ශාන් ලන්ත්‍රා - (සියත ටීවී)

9. වසරේ විශිෂ්ටතම කථිකා වැඩසටහන

නාඩිය - සී. හර්ශජීව අබේකෝන් - (ස්වර්ණවාහිනී)

10. වසරේ විශිෂ්ටතම පුවත් විශේෂාංගය

Illegal Immigration - සිසිර කුමාර් ක්‍රිශාන්ත්රාජ් - (සිරස ටීවී)

11. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක (සිංහල)

යූ. වී. ඩී. සහන් තරුක උඩුවවිදාන - අයි. ටී. එන්.

12. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා (සිංහල)

චානිකා ශ්‍රීමන්ති වනිගරත්න දිසානායක - (සිරස ටීවී)

13. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක/නිවේදිකා (දමිළ)

චන්ද්‍රිකා අරුමුගම් - (වසන්තම් ටී. වී)

14. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදක/නිවේදිකා (ඉංග්‍රීසි)

අෂ්රා අමනි අශාන්(ටී. වී. වන්)

15. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්‍රවේශක (සිංහල)

එම්. බී. එස්. වාසනා ලක්මාලි (සිරස ටීවී)

16. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්‍රවේශක (දමිළ)

ෆස්ලුආ මුබාරක් - (ශක්ති ටීවී)

17. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී සම්ප්‍රවේශක (ඉංග්‍රීසි)

මහිෂ් ජොනි - (ටීවී දෙරණ)

18. වසරේ නිර්මාණාත්මක රියැලිටි වැඩසටහන

හෙට රට - එච්. දිනේෂ් අම්බුලුගල - (සිරස ටීවී)

19. වසරේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති විකාශය

News First - - (සිරස ටී. වී.)

1. ජූරියේ කුසලතා සහතික

හිරුන්දි දෙව්සිලුනි - හුස්ම වැටෙන මල් - අයි. ටී. එන්.

ජනූ දොලේවත්ත - අ.ඩෝ (සිරස ටීවී)

හේෂාල් නවීන් - සෙල්ලම් කරත්තය (ඒකාංගික) ජාතික රූපවාහිනිය

අකිඳු මේනුජ බණ්ඩාර - වීරයා ගෙදර ඇවිත් - ජාතික රූපවාහිනිය

2. ජූරියේ කුසලතා සම්මාන

තිළිණ චාමර පෙරේරා - සංචාර With Rohan Direx - සිරස ටීවි

දිලුක ප්‍රසාද් ගුණතිලක - ටෙලි චිත්‍රපට නිර්මාණ ප්‍රවර්ධනය සඳහා:ටීවීදෙරණ

ගීත් රත්නායක - අ. ඩෝ (සිරස ටීවී)

3. ජූරියේ විශේෂ කුසලතා සම්මාන

තිලක්ෂණී මධුවන්ති - පොර්කය (සිරස ටීවී)

සන්ධ්‍යා විතානවසම් - වැවක් වගේ කතක් - ජාතික රූපවාහිනිය

රාවණ තේමා ගීතය - පර්යේෂණාත්මක නිර්මාණ කාර්යය උදෙසා ගීත

රචනය වෙනුවෙන් මණ්ඩක සජිත් දිල්පහන් පෙරේරා - ටීවී දෙරණ

නෙතලි නානායක්කාර - (මල්කාන්තිගේ මව)

වීරයා ගෙදර ඇවිත් - ජාතික රූපවාහිනිය