ලංකා TV අන්දරය

ජුනි 13, 2019

රූපවාහිනියේ තේ එපා කියූ විජේවීර

82 වසරේ සෑම ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයකුටම පාහේ රූපවාහිනී මාධ්‍යයෙන් ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කිරීම දැඩි දුෂ්කර ආධ්‍යාශයක් විය. ජේ. ආර්. ජයවර්ධනයන්ගේ කතාව මුල සිට අගට වාර කිහිපයක්ම පටිගත කිරීමට සිදු වූ අතර, ඒ සෑම වාරයකදීම පරපුර යන වචනය නිවැරැදි ලෙසට ඔහුගේ මුවින් කියැවෙන්නේම නැති කල, රූපවාහිනී පටිගත කිරීමෙන් පසුව, රූපය නොමැතිව එම වචනය පමණක් පටිගත කිිරීමට වැඩ සටහන භාරව සිටි තාක්ෂණික ශිල්පී රොහාන් පෙරේරාට සිදු විය. ළඟදී විශ්‍රාම ගිය රොහාන් විශ්‍රාම යන විට ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධානියා විය. ජපන් විශේෂඥයන් ජාතික රූපවාහිනිය ජාතියට දායාද කරමින් කඩිනමින්ම සිය රට බලා පිටත් වූයේ රොහාන් වැනි දක්ෂ තාක්ෂණික ශිල්පීන් පිළිබඳව පෘථුල විශ්වාසයක් ඇතිකර ගනිමිනි.

ජේ. ආර්. ජයවර්ධනයන්ගේ හඬින් පරපුර වචනයේ ශබ්දය පමණක් පටිගත කරගත් රොහාන්, ජනාධිපතිවරයාට වචනය ගිලිහෙන තැන දී ඔහුගේ රූප රාමුවේ වෙනසක් සිදු නොකරමින්, එය මනා ලෙස රූපය සමඟ සමපාත කළේය. මෙම සංසිද්ධියත් සමඟම ලාංකීය රූපවාහිනී ඉතිහාසයේ පළමු හඬකැවීම් ශිල්පියා වශයෙන් ජනාධිපති ජේ. ආර්. ජයවර්ධනයන්ගේ නම ලියැවිණි.

රෝහණ විජේවීරයන්ගේ කතාව පටිගත කිරීම් කටයුතු ද සිදු වූයේ ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයෙනි. ඔහු විසින් එම කතාවේදී සඳහන් කළ යම් ප්‍රකාශනයක් ඡන්ද නීති රීතිවලට පටහැනි බව පවසමින් එය ඔහුගේ කතාවට අන්තර්ගත කිරීමට නොහැකි බව නිරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අස්ථානය විය. එහිදී විජේවීරයන්ගේ පිළිතුර වූයේ එය තමාගේ හුදු පෞද්ගලික ප්‍රකාශනයක් නොවන බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රීවරයකු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශනයක් බැවින් අවශ්‍ය නම් එය හැන්සාඩ් වාර්තා පරිශීලනයෙන් තහවුරු කර ගැනීමට හැකි බවත්ය. එය වඩාත් පහසු කිරීම සඳහා එම ප්‍රකාශනයේ දිනය සහ අන්තර්ගත හැන්සාඩ් වාර්තාවේ පිටු අංකය සිය මතකයෙන් නිරීක්ෂණකමිටුව ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කිරීමට විජේවීර සමත් විය. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කර, සැකහැර දැන ගැනීමට නිරීක්ෂණ කමිටුවට සිදු වූ බැවින්, රූපවාහිනී පටිගත කිරීම මඳකට නතර විය. එම විරාමයෙන් ප්‍රයෝජනය ගත් ජාතික රූපවාහිනියේ එවකට සිටි ආරක්ෂක ප්‍රධානියා වූ බිංදු කුමාරතුංග විජේවීර වෙතට හෙමින් හෙමින් සමීප විය. බිංදු කුමාරතුංග යනු හෙළ හවුලේ නියමු කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ එක් පුත් රුවණකි.

‘මිස්ට විජේවීර ඔබට මහන්සිත් ඇතිනේ, තේ එකක් ගේන්නද?’ ආරක්ෂක ප්‍රධානී කුමාරතුංගයන්ගේ මහත්මා ඉල්ලීම විය.

‘මට මේ ධනපති ආයතනවලින් දෙන තේත් එපා, ධනපති ආයතනත් එපා. මාව රස්තියාදු නොකර, ඉක්මනට කතාව ගන්න කියන්න’ විජේවීරයන්ගේ සැර පිළිතුරෙන් හිටපු පොලිස් අධිකාරීතුමා තම දෙපය මඳක් පස්සට ගත්තේය.

අනුර මාධව ජයසේකර

Add new comment