කැස්බෑව කලාකරුවෝ සම්මාන ලබති

ජූලි 11, 2019

කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ දීර්ඝ කාලයක් කලාවේ නියැලි කලාකරුවන් රාශියකට සල්පිටි කෝරළේ ප්‍රණාම සම්මාන පිදීමේ උලෙළක් කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සහ රොජර් සෙනෙවිරත්න පදනමේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත්විණ. ඒ පිළියන්දල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදීය. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.මෙම සම්මාන පුදන ලද්දේ ප්‍රදේශයේ මව්වරුන් අතින් වීම විශේෂත්වයකි.

Add new comment