වෛරස් ආබාධ - 02

පෙබරවාරි 6, 2020
 
වෛද්‍යවරයෙක් කතා කරයි පොත් පෙළ නවය රචනා කළ මහාචාර්ය නිමල් සේනානායකගේ නවතම ග්‍රන්ථය ‘වෛරස් ආබාධ - 02’ පසුගිය දින ජනගත කෙරිණි.
 
 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.