රණවිරුවන්ට සිතට සතුට

මාර්තු 5, 2020

සිතට සතුටක් ගෙන දෙන්න කලාකරුවකුට පුළුවන්. අන්න එතකොටයි ඔවුන් නියම කලාකරුවන් වෙන්නේ. ඒ කියමනට අරුතක් එක් කරමින් නව පරපුරේ කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකු  ඉකුත් දා රාගම රණවිරු සෙවණට ගියා. ඒ අයගේ පැමිණීමෙන් එතැන නේවාසිකව සිටින රණවිරුවන් මහත් සතුටක් ලැබුවා. ඔවුනොවුන් එකතු වී ගී කිව්වා, නැටුවා. තමන් ආදරය කරන කලාකරුවන්ගෙන්  සමරු සටහන් ගත්තා. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයක්. සංජය මුරමුදලි, සංගීත් සතරසිංහ, සුරංගි කොඩිතුවක්කු, ආලෝකා ධනංජනී, පූජනී භාග්‍යා, රුක්ෂානා දිසානායක ඇතුළු නව පරපුරේ නළු නිළියන් රැසක් මෙයට සහභාගි වුණා.