ප්‍රියංකර වෙනුවෙන්

ඔබේ උපකාරය ඇවැසියි
සැප්තැම්බර් 24, 2020

 

ගායන ශිල්පි ප්‍රියංකර පෙරේරා මේ වන විට රෝගාතුරව සිටින බවට වාර්තා වේ. ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට ඒ + හෝ ර්‍ණ + වර්ගයේ වකුගඩුවක් අවශ්‍ය බව ඔහු දන්වා සිටියි. ප්‍රියංකරට වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කිරීමට කිසියම් වූ කෙනෙකු සිටියි නම් 0740149223 (අජිත්) හෝ

+ 96890675562 (අරෝෂ්) අංකවලින් වට්ස්ඇප් හරහා සම්බන්ධ විය හැකිය.