සුපිරි වීරයෙක් වෙන්න අකමැති කවුද?

මැයි 14, 2020

ලියම් නීසන් පවසන්නේ තමාට සුපිරි වීරයෙකුගේ චරිතයක් රඟපෑමට කිසිදු කැමැත්තක් නොමැති බවයි. නවීන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා නිර්මාණාත්මක විලාසය ඔහුගේ ඇගයීමට ලක් වුවත් සුපිරි වීර චරතයකට පණ පෙවීම වෙනුවෙන් දිනකට පැය තුනක් පුරා මස් පිඬු පුම්බා ගැනිමට වෙහෙසීම අගය නොකරන බවත් ඔහු පවසනවා. කෙසේ නමුත් ස්ටාර් වෝස් චිත්‍රපටවල රංගනයේ යෙදුණු නීසන් එවායේ පරිගණක තාක්ෂණික ප්‍රයෝග අගය කර සිටිනවා. මුල් වරට ඔහු ස්ටාර් වෝස් චිත්‍රපටයකට දායක වී තිබෙන්නේ මීට වසර 22ට පමණ පෙරදීයි.