‘ඉස්කෝලේට මං ආවා’ මංගල දර්ශනය දා

අප්‍රේල් 11, 2019

ප්‍රසාද් සමරතුංගගේ කුලුඳුල් සිනමා නිර්මාණය ඉස්කෝලේට මං ආවා පසුගිය 5 වැනිදා සිට දිවයින පුරා සිනමාශාලාවලදී ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ විය. සඳුන් දොලමුල්ල නිෂ්පාදනයක් වන මෙය පවුලේ සියලු දෙනාට එකලෙස නැරඹිය හැකි සිනමාපටයකි. මේ පසුගිය දින බොරැල්ල රිට්ස් සිනමාශාලාවේ පැවති මංගල දර්ශනයේ විශේෂ අවස්ථායි.

 

Add new comment