දේශපාලන ප්‍රහසන යුගලක් එකම කාලයක

අප්‍රේල් 25, 2019

එකවර දේශපාලන ප්‍රහසනයන් ද්විත්වයක් සිනමා ශාලාවන්ට පැමිණීමේ විරල අවස්ථාවක් වාර්තා වේ. එම චිත්‍රපට යුගල වනුයේ තිත්ත ඇත්ත සහ ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමාය. තිත්ත ඇත්ත මේ දිනවලදී තිරගත වේ. එළඹෙන මැයි මස 2 වැනිදා සිට ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා ප්‍රදර්ශනය වීමට නියමිතය. තිත්ත ඇත්ත සිනමාපටයේ ඇමතිතුමා ලෙස දොන් ගයි චරිත රංගනයේ යෙදෙයි. ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා හි ඇමතිතුමා වනුයේ ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස්ය. මෙම සිනමාපටයන් ද්විත්වයේම ඇමතිතුමාගේ සහායකයා වශයෙන් රංගනයේ යෙදෙනුයේ ටෙනිසන් කුෙර්ය. තිත්ත ඇත්ත පී‍්‍රතිරාජ් වීරරත්නගේ නිෂ්පාදනයක් මෙන්ම අධ්‍යක්ෂණයකි. ජය ශ්‍රී ඇමතිතුමා නිශාන්ත වීරසිංහගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන අතර ජනිත මාරසිංහගේ නිෂ්පාදනයකි.

Add new comment