අනෝරා සූදානම්

ජුනි 20, 2019

හෙක්ටර් කුමාරසිරිගේ නවතම සිනමාපටය අනෝරා ප්‍රදර්ශනයට සුදුසු වාණිජ චිත්‍රපටයක් ලෙස ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා මණ්ඩලයෙන් අවසර ලැබුණු බව අධ්‍යක්ෂවරයා සරසවියට සඳහන් කළේය. මේනකා ගාර්දි ප්‍රධාන චරිතය රඟන අනෝරා චිත්‍රපටයේ ඩබ්ලිව්. ජයසිරි, ගිහාන් ප්‍රනන්දු, සුදර්ශන බණ්ඩාර හා නිමන්ත හේෂාන් ඇතුළු පිරිස මෙහි චරිත රංගනයේ යෙදෙති. 

Add new comment