අලුත් බොලිවුඩ් චිත්‍රපට දෙකක් කොළඹ ඇවිත්

ජනවාරි 30, 2020

 

 

තොග ගණනේ ඉන්දියාවන් එන බොලිවුඩ් චිත්‍රපට අතර විචාරකයන්ගේ අවධානය දිනූ චිත්‍රපටයක් මේ දිනවල කොළඹ ප්‍රධාන පෙලේ සිනමාහල් රැසක තිර ගත වෙයි. ඒ අශ්විනි අයියර් තිවාර් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද පාංගා චිත්‍රපටයයි. කාංගනා රනවුත්, ජැසී ගිල්, රිචා චාදා , නීනා ගුප්තා ඇතුළු නළු නිළියන් රැසක් මෙහි චරිත මවති. කබඩි ක්‍රීඩාව පාදක කර ගෙන තැනුණු පාංගා වාණිජමය වශයෙන් ද සාර්ථක ව ඇති චිතපටයකි.

වරුන් ධාවන්, ශ්‍රද්ධා කපූර්, ප්‍රභූ දේවා, ආදින් චරිත මවන ස්ට්‍රීට් ඩාන්සර් හින්දි චිත්‍රපටය ද මේ දිනවල මෙරට තිර ගත වෙයි. අතිශය ජනපිය චිත්‍රපටයක් වූ කාදලන් චිත්‍රපටයට ඇතුළත් වූ මුකබ්ලා ගීතය යළි ප්‍රති නිර්මාණය කරමින් තැනුණු මේ චිත්‍රපටය රිමූ ඩි සූසා ගේ අධ්‍යක්ෂණයකි.

 

 

 

Add new comment