සේද මාවතේ තිරයේ ඇඳුණු දා

පෙබරවාරි 27, 2020

අනුජ් රණසිංහ ප්‍රධාන චරිත  මවන හර්ෂ උඩකන්දගේ නවතම සිනමා අධ්‍යක්ෂණය වන නිශාන්ත ජයවර්ධන නිෂ්පාදනය කළ සේද මාවතේ සිනමා පටයේ මංගල දර්ශණය පසුගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනි සිනමා ශාලාවේදි පැවත්විණි.මේ එහි අවස්ථාවකි.

 

Add new comment