චිත්‍රපට එළිදකී

මාර්තු 5, 2020

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන හා සංස්කෘතික අංශය ප්‍රකාශයට පත් කරන ‘චිත්‍රපට‘ සිනමා චතූර් මාසිකයේ මෙම වසරේ පළමු කලාපය ඉකුත් දා නිකුත් විය. අමිල ජයකොඩි, රවීන්ද්‍ර ලාල් සහ බෙනිල් ශාන්ත මෙහි සංස්කාරකවරුන්ය.

Comments

Jankisa (තහවුරු වී නොමැත)
Cephalexin Diarreah where to buy cialis online L'Ejaculation Precoce cialis 40 mg Achat Viagra Pharmacie En Ligne
අග, 04/07/2020 - 06:22
Jankisa (තහවුරු වී නොමැත)
Elife Pharmacy Cialis Amoxicilline Et Cephalosporines cialis tablets for sale Ward Picture
අග, 04/07/2020 - 06:29
Jankisa (තහවුරු වී නොමැත)
Elife Pharmacy Cialis Amoxicilline Et Cephalosporines cialis tablets for sale Ward Picture
අග, 04/07/2020 - 06:33
Jankisa (තහවුරු වී නොමැත)
Buy Tamoxifen Liquid [url=http://cialibuy.com/#]safe cialis online[/url] Cialis Lily Brand Soft Tabs Cialis Cost Propecia 1 Mg
අග, 04/07/2020 - 21:52

පිටු

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
17 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.