චිත්‍රපට එළිදකී

මාර්තු 5, 2020

ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන හා සංස්කෘතික අංශය ප්‍රකාශයට පත් කරන ‘චිත්‍රපට‘ සිනමා චතූර් මාසිකයේ මෙම වසරේ පළමු කලාපය ඉකුත් දා නිකුත් විය. අමිල ජයකොඩි, රවීන්ද්‍ර ලාල් සහ බෙනිල් ශාන්ත මෙහි සංස්කාරකවරුන්ය.

Add new comment