තට්ටුදෙකේ ඉස්කෝලේට ඇවිත්

මාර්තු 5, 2020

ලලිත්  රෝහිත එදිරිසිංහහ නිර්මාණය කළ තට්ටුදෙකේ ඉස්කෝලේ සිනමාපටයේ  විශේෂ දර්ශනයක් ඉකුත්දා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී ශාලාවේදී පැවැත්විණ. මේ එහි  අවස්ථා කිහිපයකි. වෛද්‍ය නිශාන්ත ප්‍රගීත් මෙම සිනමාපටයේ නිෂ්පාදකවරයාය.

 

Add new comment