නව ලිපිනය

පෙබරවාරි 7, 2019

හෙළ සිනමාවේ කිවිඳිය සුමිත්‍රා පීරිස් ඉකුත් දා නව නිවසකට පදිංචියට ගියා. අංක 134/2, පරණ කොට්ටාව පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ ඇයගේ නව ලිපිනයයි.

නිශ්ශංක විජේරත්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.