ලංකාවටම එකයි්‍

මාර්තු 7, 2019

අධ්‍යක්ෂවරයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. එහෙත් නාට්‍යය ලංකාවේ රඟ දැක්වෙනවා. එක අතකින් ඒක හරිම පුදුම වැඩක්. මේ අධ්‍යක්ෂවරයා තමයි සිසිල් ගුණසේකර. ලංකාවටම එකයි. ඔහු සති කිහිපයක සිට ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. නමුත් ඔහුගේ රැල්ල නාට්‍යය මෙරට වේදිකා ගත වෙනවා. සුසිල් ගැන දන්න අය නම් කියන්නේ ඔහු එරට සිට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් නාට්‍යය පාලනය කරනවා කියලයි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.