ඉඩ ලැබෙන පරිදි ගයන්න ආසයි

පෙබරවාරි 6, 2020

- දිස්න වේවැල්දෙණිය

ගායකයකු හැටියට කල එළියට පැමිණීමට සූදානම් වන ඔහු දිස්න වේවැල්දෙණිය. දිස්න ගැයූ පළමු ගීතය අතීතයට අත වනලා. එහි පද රචනය වසන්ත කේ. ප්‍රනාන්දුගේ. සාගර විජේසිංහ තමයි සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබුවේ. තවත් ගීත ද්විත්වයක් දිස්න විසින් ගයනු ලැබ තිබෙනවා. ඒ සුළඟ වගේ සහ මලවි කරළිය. දිස්න මේ වන විට ෆාස්ට් ඇඩ් ආයතනයේ සේවය කරනවා. ඉඩ ලැබෙන පරිදි තමයි ගායනයේ යෙදෙන්නේ. තමන්ට ගීත ගැයීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව ඔහු හඳුනා ගන්නේ පාසැල් වියේදීමයි. තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා සංගීතයට යොමු වෙලා. ඔහුගේ සහායට ගිහින් තමයි දිස්න සංගීතයට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. දිස්නගෙ දෙවැනි ගිීතය සුළඟ වගේ පද රචනය සහ සංගීතය සචිත්ත ප්‍රභාත්ගේ. මලවි කරළිය ගීතයත් ලියලා තියෙන්නේ දිස්නගේ පළමු ගීතය ලියූ වසන්ත කේ. ප්‍රනාන්දු. ඒක අශෝක කෝවිලගේ ගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයක්. දිස්නගෙ පදිංචිය මීරිගම. ගිරිඋල්ල වික්‍රමශිලා ජාතික පාසලෙන් තමයි ඔහු ඉගෙනුම ලැබුවේ.

නිශ්ශංක

Add new comment