ධම්මිකට කලා අභිමාන

ඔක්තෝබර් 17, 2019

 

සිනමා ඡායාරූප ශිල්පී ධම්මික පතිරත්න කලා අභිමානි ගෞරව නාමයෙන් පිදුම් ලැබීය. තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් නිදහස් චතුරස්‍රයේ පැවති විශේෂ උත්සවයකදී ඔහු මෙලෙස ගෞරව නාමය හිමිකර ගත්තේය.

 

 

 

 

Add new comment