පවුල් ගසක කතාව

ඔක්තෝබර් 22, 2020

අද සරසවිය කවරය පවුල් ගසක ඡායාරූපයකින් සැරසුණකි. මෙහි ශාඛාවෝ මෙරට බොහෝ කලාකරුවන්ට නෑකම් කියති. ඉදිරිපස සිටින්නේ විශාරද මායා දමයන්ති සහ විශාරද වික්ටර් විජයන්ත යුවළයි. ඊට පිටුපසින් ප්‍රවීණ ගායිකා ආචාර්ය සුජාතා අත්තනායක සිටියි. සුජාතාට දකුණු පසින් සින්නේ සන්ධ්‍යා බුලත්සිංහලයි, සම්මානනීය නිළි අමෝජා වීරසිංහ මීළඟට සිටියි. ඇගේ අතෙහි සිටින්නේ දේවින්ද්‍රිය. පසුපසින් සිටින්නේ කසුන් කල්හාර සහ කුෂාණි සඳරේඛාය. මායා සහ අනෝජා අක්කා නඟෝය. අනෝජාගේ දියණිය දිල්කි විවාහ වූයේ සුජාතාගේ පුතු සමීන් සමඟය. මායාගේ දියණිය කුෂාණි සඳරේඛා විවාහව සිටින්නේ කසුන් සමඟිනි. කසුන් විශාරද මාලිනී බුලත්සිංහලගේ පුතණුවන්ය. ගායිකා සන්ධ්‍යා, මාලිනීගේ සොයුරියයි. අනෝජා අත සිටින දියණිය දේවින්ද්‍රි කසුන් සහ කුෂාණිගේ දියණියයි.