සාක් සිනමා උලෙළ මේ දිනවලදී...

ජූලි 4, 2019

 සාක් අන්තර් ජාතික උලෙළේ සම්මාන පිරිනැමීම මෙම 7 වැනිදා සවස චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී ශාලාවේ පැවැත් වෙයි. පසුගිය 2 වැනිදා ඇරැඹි මෙම උලෙළේ මේ දිනවල තිරගත වන චිත්‍රපට මෙසේය.

ජූලි 04 වැනිදා

උදෑසන 9 ට ප්‍රසාද් - නේපාලය

දහවල් 12.30 ට වින්ඩ් ඔෆ් කර්ම – භූතානය

සවස 4 ට නගර්කිර්ටන් – ඉන්දියාව

ජූලි 05 වැනිදා

උදෑසන 10 ට චිත්‍රපට වැඩමුළුව (වෝර්ඩ් පෙදෙසෙහි පිහිටි චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනී අභ්‍යාස ආයතනයේදී)

දහවල් 12.30 ට ඇල්ෆා - බංගලා දේශය

සවස 2.15 ට ද ඉමේජ්

කෙටි චිත්‍රපටය - ශ්‍රී ලංකාව

සවස 2.45 ට ද වෙස්ටඩි ඇස්ට්‍රොලොජර් – භූතානය

සවස 5.30 ට දැවෙන විහඟුන් - ශ්‍රී ලංකාව

ජූලි 06 වැනිදා

උදෑසන 10 ට සුළඟ අප රැගෙන යාවි - ශ්‍රී ලංකාව

දහවල් 12 ට ද මූන් ඉස් බ්‍රියිඩ් ටු නයිට් - කෙටි චිත්‍රපටය - නේපාලය

දහවල් 12.30 ට මොනිටර් කෙටි චිත්‍රපටය – ඉන්දියාව

දහවල් 01 ට සිංගල් මදර් - කෙටි චිත්‍රපටය – ඇෆ්ගනිස්ථානය

දහවල් 1.30 ට චාලේ දේ සාත් – පාකිස්ථානය

සවස 04 ට විමෙන් ඔෆ් පියෝ හාර්ට් - කෙටි චිත්‍රපටය – භූතානය

සවස 4.45 සැලරි - කෙටි චිත්‍රපටය – ඇෆ්ගනිස්ථානය

සවස 5.30 ට පාලම යට - ශ්‍රී ලංකාව

ජුලි07 වැනිදා

උදැසන 10 ට හරි - නේපාලය

දහවල් 12 ට ලයිට් බ්‍රීස් - ඇෆ්ගනිස්ථානය

එදින සවස සම්මාන පිරිනැමීම සිදු වේ.

Add new comment