භවයෙන් භවය

වැඩ අවසන්
ඔක්තෝබර් 10, 2019

 

සමර ශ්‍රී දඩල්ලගේ නිෂ්පාදනය කොට අධ්‍යක්ෂණය කළ භවයෙන් භවය සිනමාපටයේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට නිමව තිබේ. එය ප්‍රදර්ශනයට සූදානමින් පවතින බව අධ්‍යක්ෂවරයා සරසවියට දන්වා සිටියි. සඳුන් විජේසිරි, ශ්‍රියානි මහවත්ත, සමර ශ්‍රී දඩල්ලගේ, නිලු කෝරළගේ, කීර්ති රංජිත්, බණ්ඩාර ලියනගේ, ජයතිලක හේරත්, මංගල මඩුගල්ලේ, දිනුෂා කෙලාට්, ප්‍රදීප් පෙරේරා, ආනන්ද කුමාර පින්නවල, චමිලා සැන්ටියාගේ, නන්දිත, රංජනී තුෂාරි, කෝෂිලා, පද්මා කල්දේරා, මල්ලිකා වීරසූරිය, තුෂාරි නිල්මිණි මෙහි නළු නිළියෝය.

Add new comment