ප්‍රසිඩන්ට් සුපර් ස්ටාර්ස් තිරයට

ඔක්තෝබර් 31, 2019

උදයකාන්ත වර්ණසූරියගේ නවතම සිනමාපටය ප්‍රසිඩන්ට් සුපර් ස්ටාර් හි මංගල දර්ශනය ඉකුත් දා කොළඹ රීගල් සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විණ. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.