අද සහ හෙට අලුත් චිත්‍රපට දෙකක්

සැප්තැම්බර් 24, 2020

අද සිට ඊ. ඒ. පී. රූකඩ පැංචි

හෙට සිට රිත්මා මිස් ජෙනිස්

මෙම මස 24 සහ 25 වැනිදා එනම් අද සහ හෙට සිනමාපට ද්විත්වයක් තිරගතවීමට නියමිතය. අද තිරගත වන්නේ  වින්දන සහ කල්පන ආරියවංශ යන සොහොයුරන් අධ්‍යක්ෂණය කළ රූකඩ පැංචි වේ. එය ඊ. ඒ. පී. මණ්ඩලයේ සිනමාශාලාවන්හිදී ප්‍රදර්ශනය වේ. හෙට තිරයට පැමිණෙන්නේ සුසිරන් ද සිල්වා අධ්‍යක්ෂණය කළ මිස් ජෙනිස්ය.  එය රිත්මා මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවන්හි තිරගත වේ.