ඔස්ටියා අන්තර්ජාතික සිනමා උලෙළේ හොඳම අධ්‍යක්ෂ ලලිත්

ඔක්තෝබර් 15, 2020

ඉතාලියේ රෝම නගරයේදී පසුගියදා නිමාව දුටු ඔස්ටියා අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී "හොදම අධ්‍යක්ෂක"ට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට "විෂම භාග" චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළ ලලිත් රත්නායක සමත් විය. "විෂම භාග" චිත්‍රපටය සමග චීනය, බල්ගේරියාව, ඉරානය, ස්පාඤ්ඤය නියෝජනය කළ සිනමාපට 04 ක්, දීර්ඝ වෘත්තාන්ත සිනමාපට තරග අංශය (Long Feature Competition)  යටතේ අවසන් වටය නියෝජනය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබ තිබුණි. ඒ අතුරින් "හොදම අධ්‍යක්ෂ " සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවද්දී 'හොඳම වෘත්තාන්ත සිනමාපටය'ට හිමි සම්මානය ඉරානය නියෝජනය කළ 'වෙයිට්ලස්නස්' (weightlessness)  චිත්‍රපටය දිනා ගැනීමට සමත් විය.

දෙවෙනි වරට පැවති ඔස්ටියා උළෙලේ ආරම්භය 2019 වර්ෂයේදී සටහන් වූ අතර, ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාපටයක් එම උළෙල නියෝජනය කළේ මෙම වසරේදීය. මෙහිදී "විෂම භාග" ලද "හොඳම අධ්‍යක්ෂ" සම්මානය එම චිත්‍රපටය අන්තර්ජාතික වශයෙන් ලද 49 වෙනි සම්මානය වන අතර, චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන් ලලිත් රත්නායක ලද 06 වෙනි අන්තර්ජාතික සම්මානය වේ.