ගින්දරී 3 මේ වසරේ නෑ

ඔක්තෝබර් 22, 2020

ගින්දරී III  සිනමාපටය කිසිසේත්ම මෙම වසරේදී තිරගත නොකරන බව එහි අධ්‍යක්ෂ උදයකාන්ත වර්ණසූරිය සරසවියට දන්වා සිටියි. මේ ඒ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ අධ්‍යක්ෂවරයා.

මේ කාලයේ තමයි මං ගින්දරී III  ප්‍රදර්ශනයට සූදානම් කරලා තිබුණේ. ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ චිත්‍රපටය එනතුරු මඟ බලාගෙන සිටි බවටත් මං දන්නවා. ඉතින් නොසිතූ අන්දමින් කොවිඩ් 19 යළි හිස එසෙව්වනෙ. මේ තත්ත්වය සමනය වෙලා සති කිහිපයකින් හෝල්ස් විවෘත කළත් මං ගින්දරී III මේ වසරේදී නම් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නැහැ. ලබන වසරේ තමයි චිත්‍රපටය පෙන්වනවා නම් පෙන්වන්නේ. මං මේකට ලක්ෂ දෙසිය පණහක් විතර වැය කළා. ප්‍රදර්ශනය කල් යන්න කල් යන්න පාඩුව වැඩි වෙනවා. සමස්ථ නිර්මාණකරුවන්ටමනෙ මේ තතත්වයට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සියල්ල යහපත් වනතුරු ඉන්නවා බලාගෙන.