විදෙස් චිත්‍රපට සිංහලෙන් දෙබස් කවන්න දිනේෂ් පි‍්‍රයසාද් ජනපතිතුමන්ගෙන් අවසර ඉල්ලයි

දෙසැම්බර් 24, 2020

මෙරට සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් විදෙස් චිත්‍රපට සිංහලෙන් දෙබස් කවන්නට ඉඩදෙන ලෙස ඉල්ලා සිනමා අධ්‍යක්ෂ දිනේෂ් ප්‍රියසාද් විසින් ජනපති තුමන් වෙත ලිපියක් මඟින් දන්වා තිබේ. ඔහු එහි පිටපතක් සරසවියට ද එවා තිබිණි. ඒ සඳහා 1972 ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පනත එක් වගන්තියක් කළ යුතු බවත් එම තහංචි ඉවත් කළ පසුව විදෙස් සිනමාපට සිංහලයට හඬකවා ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් සිංහල සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන්ට නවමු අත්දැකීමක් ලැබෙනු නියත බවත් ලිපිය මගින් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ටෙලිවිෂනයේ ජපන්, හින්දි, කොරියන් කතන්දර සිංහලයට දෙබස් කවා නාළිකා ප්‍රධානින්ගේ අභිමතය පරිදි ජනතාවට පෙන්වන්නේ නම් සිනමාපට එලෙස කළ හැකි බව දිනේෂ් ප්‍රියසාද් සඳහන් කරයි. ඔහු පවසන පරිදි ටයිටැනික් වැනි අති විශාල පිරිවැයක් දරා නිර්මාණය කළ චිත්‍රපට ඊට බොහෝ අඩු පිරිවැයක් යටතේ සිංහල හඬ කවා 5.1 ශබ්ද මිශ්‍රණයෙන් යුතුව සිංහල සිනමාශාලාවන්හි ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය. සිංහල හඬ කවන ලද විදෙස් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය මඟින් සිංහල සිනමා ශාලාවන් හොඳීන් පවත්වා ගෙන යාමට හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.