කාංචනා විජයබණ්ඩාරගේ කුළුඳුල් කාව්‍ය සංග්‍රහය "ඇහැරියන් නිදිකුම්බා"

අප්‍රේල් 2, 2019

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ සිව්වන වසර විද්‍යාර්ථියක වන කාංචනා විජයබණ්ඩාරගේ කුළුඳුල් කාව්‍ය සංග්‍රහය "ඇහැරියන් නිදිකුම්බා" මෙම මස 6 වන දින සවස 2.30ට කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී එළි දැක්වීමට නියමිතයි.

ජනමාධ්‍ය අංශයෙන් සිය උපාධිය හදාරන ඇය සමාජයේ කතාබහට ලක්විය යුතු විෂයන් සංස්පර්ශයට කැමැත්තක් දක්වන්නීය.

Add new comment