විජය ගී තරුවට අයදුම්පත්

නොවැම්බර් 8, 2018

විජය කුමාරතුංගගේ තිස් එක් වැනි ගුණ අනුස්මරණය නිමිති කර ගනිමින් විජය කුමාරතුංග සහෘද කලා සංසදය හයවන වරටත් දීපව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන විජය ගී තරුව - 2019 සඳහා මේ දිනවල අයැදුම්පත් කැඳවනු ලබයි. ගායන හැකියාව ඇති ඕනෑම අයකු මෙම තරගයට ඉදිරිපත් විය හැකි අතර මෙහි අයැදුම්පත් මෙම 30 වැනිදාට ප්‍රථම අනුර රාජපක්ෂ අංක 131/2සී, මහවෙල පාර, පහළ බියන්විල, කඩවත යන ලිපිනයට එවන මෙන් සංවිධායක කමිටුව ඉල්ලා සිටියි. 0779609784 හෝ 0723440220 යන අංකයන්ගෙන් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.