ලාලනී සෝමසිරිට සම්මානයක්

නොවැම්බර් 30, 2018

කලාශූරි සතිස්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ මහතා ප්‍රධාන මිහිඳු සංස්කෘතික පදනමෙන් පිරිනැමෙන 'සුවඳ පද්ම' සම්මානයකින් ගායිකා ලාලනී සෝමසිරි පිදුම් ලැබුවාය. ඇය එය ලබා ගත්තේ ප්‍රවීණ නාට්‍යවේදී රංජිත් ධර්මකීර්තිගේ අතිනි. බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් පිරිනැමූ 'විශ්වාභිනන්දන' සම්මානයෙන් ඇය පසුගියදා පිදුම් ලැබුවාය.

Add new comment