සිහිලැල් මියුරු සර 15 දා

දෙසැම්බර් 13, 2018

හැත්තෑව දශකයේ ජනප්‍රිය ගීත අන්තර්ගත වූ මියුරු ප්‍රසංගයක් මෙම මස 15 වැනිදා සවස අලව්ව ග්‍රීන්ලේස් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. සිහිලැල් මියුරු සර යනුවෙන් නම් කොට ඇති එය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව අලව්ව සද්ගුණ පදනම සංවිධානය කරනු ලබයි.

බන්දුල විජේවීර, රෝහණ බෝගොඩ, පුන්සිරි සොයිසා, නිර්මලා රණතුංග, ත්‍යාගා එන්. එඩ්වඩ්, නිමල් ගුණසේකර, ඉල්ලියාස් බෙග්, ටෝනි හසන්, රූපා ඉන්දුමතී සහ දයාරත්න පෙරේරා මෙහිදී ගීතවත් වනු ඇත. රාජ්‍ය සංගීත කණ්ඩායම ප්‍රසංගය සංගීතවත් කරනු ලබයි. මෙහි පූරක වශයෙන් ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීර සහභාගී වනු ඇත.

Add new comment