එම්. පී. අයි. නව වසර සමරමින්

ජනවාරි 10, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සිනමා මණ්ඩලයක් වන එම්. පී. අයි. සමාගම ජනවාරි 01 වැනිදා උදෑසන උත්සවාකාරයෙන් නව වසරේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේය. සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වන ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු, නිමල් කුලරත්න, සුනිල් ටී. ප්‍රනාන්දු, තිස්ස නාගොඩවිතාන සමඟ සමාගමේ සේවක පිරිස සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරු රැසක් එම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

මෙම නව වසරේදී ලාංකේය සිනමාව නව මඟකටත් ඉතා උසස් තත්ත්වයකටත් ගෙන ඒමට සියලු කටයුතු සූදානම් බවත්, ඒ සඳහා මේ වන විටත් එම්. පී. අයි. සමාගම දේශීය සහ ජත්‍යන්තර ආයතන ගණනාවක් සමඟින් අවබෝධතා ගිවිසුම් ඇති කරගෙන ඇති බවත් ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු මෙම අවස්ථාවේදී පැවසීය.

 

Add new comment