සේකරයන්ගේ නොමියෙමි කියවා මනෝ ලියු කවිය

ජනවාරි 24, 2019

 සේකර කී විලසින්ම එදා අප මහගම

කුමකට මියෙමුද අතහැර මුළු ජීවිතයම

මරණී වෙනුවට ළංවෙමු රමණී වෙත අප

ජීවන රිද්මය සොඳුරු බවද ඇත ඈ තුළ

 

කවියක, ගීතයක, සිනමාවක, නාට්‍යය ක

සාදුකාරයක, පිරිතක, ඕමිකාරය ක

සුළං පොදක, වැහි ඇල්ලක, තරු පිපි රාත්‍රිය ක

රමණී මිස මරණී කොද මේ තුන් ලෝකෙ ක

 

දෙවෙන්දොරාසං, නොරිකො, සුගත්ගෙ දම්මි ද

සුප්පා දේවිය, ගෲෂා, ගජමන් නෝනාව ද

බොනී මහත්තයා, හෙලන් ද, පියල් ද නන්දාව ද

සිහියට නගන්න රමණී මිස මරණී කො ද

 

ජයලත් මනෝරත්න

10.01.2019

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.