ආලකමන්දාව සරත් වෙනුවෙන්

ජනවාරි 24, 2019

මෙම මස 29 වැනිදා ජාතික නාලිකාවේ රාත්‍රී 9.30 ට විකාශය වන ආලකමන්දාව වැඩසටහන වෙන් වෙනුයේ ප්‍රවීණ සංගීිතවේදී සරත් ද අල්විස් වෙනුවෙනි. ඔහුගේ සංගීත දිවිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙහිදී කතාබහ වනු ඇත.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.