එකම අදහසද මේ?

ජනවාරි 31, 2019

ධර්ම යුද්ධය, ගෝල්, උදුම්බරා ගෙන් පසු සිරස ගෙන එන මීළඟ සිනමාපටය වන්නේ තාලයි. එහි මාධ්‍ය දර්ශනය පසුගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විණී. එහිදී එහි පැමිණි තාල අධ්‍යක්ෂ පාලිත පෙරේරා, සිරස නාලිකා ප්‍රධානි සුසාර දිනාල්, තාල සිනමාපටයේ නිෂ්පාදක නිලාන් වීරසිංහ එක්ව මේ කතාබහ යෙදෙන්නේ තාල සිනමාපටය ඉදිරියේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු ආකරය ගැනද? එය පැමිණි සියලු දෙනාට කුතුහලයක් ගෙන දුන්නේය.

Add new comment