සිරසට 25යි සම්මාන 15යි

පෙබරවාරි 14, 2019

 සිරස ගුවන් විදුලිය සමඟ ඉතා සමීපව කලක් තිස්සේ ගනුදෙනු කරන සංගීත කණ්ඩායම් 25 කට සම්මාන පිරිනැමීම ඉකුත් දා එම නාලිකාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණ. ඒ අනුව ජිප්සීස්, සුපර් චයිම්ස්, සන්ෆ්ලවර්, ෆ්ලෑෂ් බෑක්, සමන් ඇන් ද ක්ලෑන්, සන්ෂයින්, මේරියන්ස්, සුපර් ස්ටාර්ස්, ඇරෝ ස්ටාර්ස්, සීදූව සකුරා, ග්ලැක්සීස්, සනිධප, පර්පල් රේන්ජ්, ඕරා සහ සහරා ෆ්ලෑෂ් යන සංගීත කණ්ඩායම් පහළොවක් සඳහා එදින සම්මාන පිරිනමන ලදී.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.