වසර 40 කට පසු කුසුම්, නිමල්, පද්මිණීට හමුවෙයි

මාර්තු 7, 2019

සම්මානනීය නවකතාකරු කරුණාසේන ජයලත් රචනා කරන ලද ගැහැනු ළමයි නවකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය කුසුම් ඇගේ හිත දිනා ගත්තේ නිමල් හතුරුසිංහ. ඒ යොවුන් ආදරය, මවු සෙනෙහස ඉදිරියේ අවසන් කරන්නට කුසුම් තීරණය කළා. කුසුම්ගේ හොඳම යෙහෙළිය පද්මිණී අවුරුදු ගණනාවකට පසු පද්මිණී කුසුම්ට හමු වන්නේ නිමල්ගේ භාර්යාව හැටියට. ඒ තුන් ඈදුතු නවකතාවේ හතුරු හිතක් කෘතියේදී පද්මිණී කුසුම්ට කියන්නේ එක කාරණාවක්. 'මං උඹ වෙනුවෙන් පළිගත්තා. එදා කුසුම් වසන්ති චතුරාණි. නිමල් අජිත් ජිනදාස. පද්මිණී ශ්‍යාමා ආනන්ද. එදා යොවුන් වියේ සිනමාවේ එකී චරිත තුන මැවූ ඔවුහු හතළිස් වසරකට පසු ගැහැනු ළමයි තිරයේ මැවූ සිනමා කිවිඳිය සුමිත්‍රා පීරිස්ගේ නිවෙසේ මෙසේ මුණ ගැසුණාහ.

Add new comment