නදීකාගේ රංග ශෛලීන් හඳුනාගනිමු

මාර්තු 14, 2019

නදීකා බණ්ඩාර විසින් රචිත රංග ශෛලින් හඳුනා ගනිමු කෘතිය ඉකුත් දා එළිදැක්විණ. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ මෙන්ම නාට්‍ය හා රංග කලාව හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාරයෙන් මෙය සකසා තිබේ. මෙම කෘතිය කවිවර ප්‍රකාශනයකි.

Add new comment