අරිසෙන් අහුබුදු, කුමරතුඟු ඇසුර යළි එළිදකී

මාර්තු 14, 2019

 අරිසෙන් අහුබුදු සූරීන් කලකට ඉහතදී රචනා කළ කුමරතුඟු ඇසුර කෘතිය නව මුද්‍රණයක් ලෙසින් එළි දැක්විණ. කුමාරතුංග මුනිදාසයන් ළඟින් ඇසුරු කළ අහුබුදුවන් ඔහු හා සබැඳි අත්දැකීම් ඇසුරෙන් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කොට තිබේ. කුමරතුඟු ඇසුර එම්. ඩී. ගුණසේන සහ සමාගමේ ප්‍රකාශනයකි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.