ප්‍රියංකරට පිහිට වෙමු

මාර්තු 27, 2019

ජේ. ඒ. මිල්ටන් පෙරේරාගේ ආදරණීය වැඩිමහල් පුතණුවන් මිල්ටන්ගේ හඬ තවත් පරම්පරා කිහිපයකට ගෙනි යන්න ප්‍රියංකර ලොකු වෙහෙසක් ගත්තා.

හැමෝගෙම ආදරය දිනාගත් ප්‍රියංකර ගැන කණගාටුදායක ආරංචියක් කියන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ.

ප්‍රියංකර මේ දිනවල ගත කරන්නේ අසනීපයෙන්. ඔහුගේ වකුගඩු කෙමෙන් අක්‍රීය වෙමින් පවතින වග වෛද්‍යවරුන් පවසනවා.

හැකිතාක් ඉක්මනින් A+ හෝ O+ වකුගඩුවක් ප්‍රියංකරට අවශ්‍යයි.

එවන් වර්ගයේ වකුගඩුවක් පරිත්‍යාග කළ හැකි අයකු වෙතොත් එය ප්‍රියංකරට කරනා මහඟු උපකාරයක් වේවි.

0765954441 යන අංකයෙන් දිල්මිත් පෙරේරා ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Add new comment