රයිගම් ටෙලීස් සම්මාන 2018

මාර්තු 28, 2019

වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්‍ය නළුවා- කූඹියෝ- ඇන්ඩෘ පුල්ලේ - අයිටීඑන්
වසරේ නැගී එන ටෙලි නාට්‍ය නිළිය- බැද්දට සද- තෙරුණි ආශංසා - ජාතික රූපවාහිනී

වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලිනාට්‍ය සහාය නළුවා- කූඹියෝ- කලණ ගුණසේකර - අයිටීඑන්
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලිනාට්‍ය සහාය නිළිය- සහෝදරයා - උදයන්ති කුලතුංග - අයිටීඑන්
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලිනාට්‍ය තිර රචනය- සහොදරයා - නාමල් ජයසිංහ - අයිටීඑන්
වසරේ විශිෂ්ටතම ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍යය- මීකූඩුව- තිසර ඉඹුලාන - ජාතික රූපවාහිනී
වසරේ විශිෂ්ටතම ටෙලි චිත්‍රපටය- ගිරි දුර්ග- දිලුක ප්‍රසාද් - ටීවී දෙරණ
වසරේ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය- වෙස් - ස්වර්ණවාහිනී
වසරේ ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය නළුවා - රවීන් කනිශ්ක
වසරේ ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍ය නිළිය- නයනතාරා

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.