බැක්ටු ස්කුල් සිනමා පටයේ වැඩ ඇරබේ

මාර්තු 30, 2019

කිත්සිරි හේවාගමගේ අධ්‍යක්ෂණය කරන දේශමාණය ඉන්දික විජේරත්න නිෂ්පාදනය කරන බැක්ටු ස්කුල් සිනමා පටයේ මුහුරත් උලෙළ පසු ගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනි සිනමා ශාලාවේදි පැවත්විණි.

මේ එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයකි.

 

සටහන හා සේයා- නිශ්ශංක විජේරත්න

 

 

Add new comment