ආචාර්ය ලෙස්ටර්ගේ උපන් දිනය ජාතික කලාකරු දිනය වෙයි

අප්‍රේල් 5, 2019

මහා සිනමාවේදී ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සූරින්ගේ 100 වැනි ජන්ම දිනය හෙටට (අප්‍රේල් 05) යෙදී තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් 05 වැනිදා ජාතික කලාකරු දිනය ලෙසට නම් කිරීමට නියමිතය. එමෙන්ම ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේ ඉදිකිරීමට කටයුතු සූදානම් කොට ඇති ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සිනමා කෞතුකාගාරයේ සමාරම්භය ද උත්සවාකාරයෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේදී හෙට සිදු වේ. නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙදින ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙක් සහභාගි වීමට නියමිතය. ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපතිනී අනූෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දුගේ සංකල්පයන්ට අනුව මෙම කර්තව්‍යයන් සිදු වේ.

Add new comment