සෝලා පවර් කට් වෙලා?

අප්‍රේල් 11, 2019

මේ දිනවල විදුලි අර්බුදයක් තියෙනවා. බොහෝ ප්‍රදේශවලට පැය ගණන් කරන්ට් එක නැහැ. මේකට විසඳුමක් ලෙස ඇතැමුන් වෙනත් විකල්ප දේවලට යොමු වෙලා. හිරු එළියෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් උපකරණ සමහරු තම නිවාසවලට සවි කරලා. ඒ අයට නම් පවර්කට් අදාළම නැහැ. එහෙම සෝලාපවර් සිස්ටම් එකක් සවි කරගෙනත් කළුවරේ ඉන්න පවුලක් අපට හමු වුණා. ඒක මහ අප්‍රබංස කතාවක් වගේ පෙනුණට වෙලා තියෙන්නෙත් ඒකම තමයි. මෙහෙම අඳුරේ ඉන්නේ අප හිතාදර එඩ්වඩ් පවුල. එඩ්වඩ් පවුල කියලා කිව්වේ චරිතා විතරක් නෙවෙයි පුතා, දුව යනාදියෙන් සමන්විත පවුලයි. මේ අයගේ නිවෙසට සෝලාපවර් සිස්්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒත් කරන්ට් කපන වෙලාවට කරන්ට් එකත් යනවා. ඇත්තටම සෝලාපවර් සිස්ටම් එකත් තියාගෙන එඩ්වඩ්ලා මොකද මේ කරන්නේ. ඉන්න... ඒකත් හොයලා බලලා කියන්නම්.