එඩ්වඩ්ගේ උපන් දිනය දා නෙතු දැහන්

අප්‍රේල් 25, 2019

  

ඩ්වඩ්, චරිතා, චන්දීප එක්ව නෙතු දැහැන් ප්‍රසංගය පසුගිය දා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදි පැවත්විණි. සංගීතය සුරේෂ් මාලියැද්දගෙනි. ඔවුනට ආදරය කරන කලාකරුවන් හා රසික, රසිකාවන්ගේ ඔල්වරසන් හඬ මැද ප්‍රසංගය වර්ණවත් විය. මේ ප්‍රසංගය ගෙනා විසිතුරයි.