ඇමතිතුමා ප්‍රමාද වන ලකුණු

මැයි 9, 2019

ජය ශ්‍රී අමැතිතුමා සිනමාපටය තිරයට ඒමට තවත් දින කිහිපයක් කල් යන බව නිෂ්පාදක ජනිත මාරසිංහ සරසවියට පැවසීය. එය මෙම මස 10 වනිදා සිට ප්‍රදර්ශනය වීමට නියමිතව තිබිණ. ඉතාම ඉක්මනින් ජය ශ්‍රී ඇමැතිතුමා තිරගත කරන බව ජනිත වැඩිදුරරටත් සඳහන් කෙරුවේය. මෙම සිනමාපටය නිශාන්ත වීරසිංහගේ අධ්‍යක්ෂණයකි.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.