සේද මාවතේ යොවුන් සිහින තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට සම්මානයක්

මැයි 9, 2019

චීනයේ බීජිංහිදි පැවැති 'සේද මාවතේ යොවුන් සිහින' තරගාවලියේදී සංගීත අංශයේ හොඳම සංගීත නිර්මාණය සහ ගායනය වෙනුවෙන් තෙවැනි ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. සේද මාවතේ රටවල් නියෝජනය කරමින් එම රටවල සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ සංවිධානය කෙරුණු මෙම තරගාවලියට සංගීත, චිත්‍ර ශිල්පය, ඡායාරූපකරණය, කථික වැනි තරග අංශ සඳහා රටවල් 70ක් පමණ නියෝජනය කරමින් යොවුන් නිර්මාණකරුවෝ 300ක් පමණ සහභාගි වූහ.

ලංකාවේ දේශීයත්වය සහ සංස්කෘතික ලක්ෂණ ආරක්ෂාවන ආකාරයෙන් රචිත “ජීවිතේ හද ස්වරේ - ඇසෙන මානේ රැව්දෙන්නේ“ ගීතය වෙනුවෙන් මෙම සම්මානය හිමි වූ අතර එය විස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටින් මාධ්‍ය ජාලයේ චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන්විදුලියේ තේමා ගීතය යි. තරුෂි අතුකෝරළ විසින් රචිත එය ගායනා කරන්නේ නිපුන සිරිපති විසිනි. තරුෂි අතුකෝරළ විස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටින් මාධ්‍ය ජාලයේ නිෂ්පාදිකාවක සහ නිවේදිකාවන වන අතර නිපුන සිරිපති විස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටින් මාධ්‍ය ජාලයේ සිත එෆ්එම් නාළිකවේ නිෂ්පාදන අංශයේ කටයුතු කරයි.