තත්පරයට වැඩි වචන දැන්වීම්කරණයට

මැයි 9, 2019

ජාතික රූපවාහිනියේ හිටිය ප්‍රවීණයෙක් තමයි දයාරත්න රටගෙදර. දෑකැති මුවහත, බෝගල සවුන්දිරිස් වගේ දැවැන්ත නිර්මාණ ඔහු කළා. ඉකුත් වසරකදී රටගෙදර ජාතික නාළිකාවෙන් විශ්‍රාම ගත්තේ වයස එහෙම හරි නිසා. විශ්‍රාම ගියත් රටේ වැඩ නැවැත්වූවේ නැහැ. දැන් තමයි වැඩ පටන් ගත්තේ කියලා කියනවා. මේ වන විට ඔහු දැන්වීම්කරණ ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා. වෙළෙඳ දැන්වීම පැත්තෙන් වෙනස් යමක් කරන්නයි ඔහුගේ අදහස. රටගෙදරගේ සමීපතමයින් රටගෙදර ගැන එක එක කතා කියනවා. ඒවා බොහොම රසවත්. රටගෙදරගෙ කතා විලාසය ගැනයි වැඩි දෙනෙක් කියන්නේ. තත්ත්පරයට වැඩිම වචන ගණනක් කතා කිරීමේ වාර්තාවක් පවා රටගෙදරට තියන්න පුළුවන්. වැඩේ කියන්නේ ගිනස් පොතේ උදවිය දන්නේ නැතුව ඇති මේ වගේ පුද්ගලයකු ලංකාවේ ඉන්න බව.

 

Add new comment